แผนที่ .. เกี่ยวกับเรา l แผนที่เว็บไซต์
หน้าแรก
l
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
l
บริการซอฟต์แวร์
l
ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์
l
บริการฮาร์ดแวร์
l
เว็บและ อี-คอมเมิร์ช
l
อินเทอร์เน็ตและเครือข่าย
l
เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลบริษัท...


Nippon SySits’s Goal “To attain and maintain a recognized pre-eminent position in IT design and implementation by optimizing the capacity and utility of our clients’ systems” “ Effective results are about effective relationships - our teams will partner with your enterprise working together to deliver optimum outcomes! ”


Nippon SySits is a global provider of efficient technology solutions. Our company provides a wide range of professional services, in software development, e-business, e-commerce, web hosting, thin-client computing, network integration, data/telecom, technology assessment and consulting. Complementing our professional services, is our broad range of hardware and software products, each carrying full maintenance and troubleshooting support.

Whether your operations are large or small, you have your business investment and a client base to protect. Our objective is to assist your business by providing the optimum solution that will enable you to meet your and your clients’ needs in a cost-effective way and grow your enterprise.

Our expertise and business experience, along with our commitment to provide the very besttechnical solutions, products and services, to you our client – this means partnering with you. YOU ARE THE MOST IMPORTANT PART OF OUR BUSINESS.The Nippon SySits team will be there, as one, with you; we will build a collaborative relationship that will allow us to develop synergies to build and implement solutions for you in the most cost-effective way!

Our approach is, together with your teams, to identify your objectives, assess processes, examine your environment and identify options which will form the basis for an optimal solution. The approach can include a step-by-step analysis and some process re-engineering to eliminate non-value-added stages. A resulting implementation strategy will confirm and maximize the use of your resources through tailored infrastructure and procedural improvements and allow you to deliver optimum outcomes.

Nippon SySits has strategic partnerships with all leading manufacturers and major enterprise IT firms. Our teams of highly-trained and experienced client managers are certified and accredited by manufacturers. Through our professional links, we have established product and service lines second to none.

We are distributors for :


We are official business partners with:

Nippon SySits is totally committed to its clients through high-standard after-sales service that includes comprehensive technical support for managers and users of new systems, technical training, troubleshooting and counselling. This support is delivered by dedicated professional teams through service helpdesk via the telephone hook-up, on-line or through on-site attendance. Our teams are supported by efficient workshops that provide minimal turn-around times and a comprehensive warehouse of spare parts and equipment.

Nippon SySits is at the forefront of industry expertise and experience in a rapidly developing sector of software development for business. Our innovative approach to, and in-depth knowledge of, the IT industry allows us to provide highly-effective, focused solutions to maximize your business performance in a highly competitive marketplace.

Our engineers are accredited with the following companies :

Company Name Nippon Sysits Co., Ltd.

Date of Establishment January,2000

Number of Employees 24


Address
10 Narathiwat Rajanakarin 10 Yak 10, Thungwatdon, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand


Contact
Tel : +662 675 4555 [Auto] Fax : +662 675 4900 ~1 Email : sales@ns.co.th http://www.ns.co.th

ท่านสามารถติดต่อสอบถาม ขอคำปรึกษา เกี่ยวกับเรื่อง IT กับทางทีมงานนิปปอน ไซซิทส์ได้ทุกวันทำการ , ท่านสามารถติดต่อสอบถาม ขอคำปรึกษา เกี่ยวกับเรื่อง IT กับทางทีมงานนิปปอน ไซซิทส์ได้ทุกวันทำการ เราคือตัวแทนผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต เพื่อภาคธุรกิจโดยเฉพาะรับรองความ พึงพอใจ ทั้งความเร็วและความเสถียร, เราคือตัวแทนผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต เพื่อภาคธุรกิจโดยเฉพาะรับรองความ พึงพอใจ ทั้งความเร็วและความเสถียร

Company ProFile l Contact us l Map l Our Honor l Company Holiday l Promotion Printer Clearance Sale l Promotion Price List l Customer Satisfaction Survey l Minooka-community1 l Minooka-community2 l atlas1 l atlas2 l CellFax plus Fixed Wireless Terminal l ATB420 and ATB421 Integrated Keyboard With Serial Interface l ATB422 and ATB423 Integrated Keyboard With USB Interface l OCR32x Series OCR Document Reader l OCR34x Series OCR and MSR Document Reader l ข้อแนะนำในการใช้งาน Fare sheet และ Carrier Rank l ระบบทราวอกซ์ l