แผนที่ .. เกี่ยวกับเรา l แผนที่เว็บไซต์
หน้าแรก
l
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
l
บริการซอฟต์แวร์
l
ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์
l
บริการฮาร์ดแวร์
l
เว็บและ อี-คอมเมิร์ช
l
อินเทอร์เน็ตและเครือข่าย
l
เกี่ยวกับเรา
เปิดโลกทัศน์การประชาสัมพันธ์ ด้วย IT

การโฆษณาภายใน

การบริการที่มีให้กลุ่มธุรกิจโรงแรม

Services available hotel groups.

1
Web & Ecommerce Service
จดทะเบียนโดเมน โฮสติ้งเว็บ และอีเมล์
ออกแบบ ดูแลเว็บไซต์
เขียนโปรแกรมสำหรับเว็บไซต์
ระบบจองห้องพักออนไลน
Domain Name register and web hosting - email hosting
Web Design and Maintenance
Web Programming and databases
Online Booking Engine
2
Mini Reservation System
ระบบบริหารจัดการการจองห้องพัก
ดูแลและจัดการ Allotment
ประมวลผล Yeild / Occupancy
Management reservation, reserver or conf irm room
Allotment assign and manage
Variety of report e.g. Reservation chart or Yield/ occupancy
3
NS Digital Signage
ระบบควบคุมหน้าจอแสดงผล
ให้โรงแรมเปลี่ยนระบบประชาสัมพันธ์จาก
บอร์ด หรือ กระดาษเป็นจอ LCD TV
ควบคุมได?มากถึง 50 จอ อิสระ
Digital Signage system mainly to control LCD TV
Change from board or poster to LCD TV
Control - program - scedule each LCD TV / PLASMA TV individual
upto 50 screens control
4
IT
บริการให้คำปรึกษาการวางระบบ
ระบบคอมพิวเตอร์ อีเมล และเน็ตเวิร์ค
อินเตอร์เน็ตสำหรับแขกที่พัก
ระบบความปลอดภัย แฮกเกอร์ และไวรัส
จำหน่ายฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค
Management reservation, reserver or conf irm room
Allotment assign and manage
Variety of report e.g. Reservation chart or Yield/ occupancy
นิปปอน ไซซิทส์ คือผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ สำหรับโรงแรม รีสอร์ท บริษัทท่องเที่ยว ด้วยระบบที่ได้มาตรฐานสากล เทคโนโลยีโรงแรม ,เทคโนโลยีร้านค้า ,เทคโนโลยีร้านอาหาร ,การจัดการโรงแรม ,การจัดการร้านค้า, การจัดการร้านอาหาร,Digital Signage Software for Hotel and Resort NSDS เทคโนโลยีการแสดงผลล่าสุด สำหรับ โรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร การจัดการที่ง่าย ช่วยเสริมภาพลักษณ์ ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย

Company ProFile l Contact us l Map l Our Honor l Company Holiday l Promotion Printer Clearance Sale l Promotion Price List l Customer Satisfaction Survey l Minooka-community1 l Minooka-community2 l atlas1 l atlas2 l CellFax plus Fixed Wireless Terminal l ATB420 and ATB421 Integrated Keyboard With Serial Interface l ATB422 and ATB423 Integrated Keyboard With USB Interface l OCR32x Series OCR Document Reader l OCR34x Series OCR and MSR Document Reader l ข้อแนะนำในการใช้งาน Fare sheet และ Carrier Rank l ระบบทราวอกซ์ l