แผนที่ .. เกี่ยวกับเรา l แผนที่เว็บไซต์
หน้าแรก
l
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
l
บริการซอฟต์แวร์
l
ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์
l
บริการฮาร์ดแวร์
l
เว็บและ อี-คอมเมิร์ช
l
อินเทอร์เน็ตและเครือข่าย
l
เกี่ยวกับเรา
Kerio ไฟล์วอลล์

แนะนำ Kerio Winroute Firewall

ตัวอย่าง Log File

ซอร์ฟแวร์ keriowinroutefirewall6

พรบ. กฎหมายฯ
KERIO Winroute Firewall

Kerio Site Reference

Software Kerio Firewall


Benefit of Product

For companies
Turns any PC into an ICSA Labs-certified firewall
Combines firewall, VPN server, antivirus and web filter

For users
fast cacheProvides browsing through proxy
Gives remote access through SSL VPN and regular VPN

For administrators
Support for Active Directory
Generates graphical usage statistics for management

World wide reference customer
Washington Times
Publishing | USA | Mac

TBWA
Advertising agency | Sweden | Mac

Saatchi & Saatchi
Advertising agency | Sweden | Mac

DDB
Advertising agency | Singapore | Linux

Tesco
Retail | UK | Mac

Features
Transparent Internet Access via NAT

State full packet inspection

Traffic policy rules

Bandwidth Limiter

Network services (DHCP, DNS forwarding, HOSTS file support)

Remote administration console

HTTP and FTP filtering
Antivirus control

Active Directory support

Email alerts by even

User quota control

P2P blocking

Usage statistic

Client based VPN / Clientless SSL-VPN
นิปปอน ไซซิทส์ คือผู้แทนจำหน่ายสินค้า อุปกรณ์ IT ครบวงจร ภายใต้ ตราสินค้าชั้นนำ อุปกรณ์สำนักงาน,Card Scan, Finger Scan, Kerio firewall, Kerio MailServer, Barcode ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ สำหรับใช้ในสำนักงาน โรงงาน เพื่อความสะดวกในการจัดการข้อมูล

Company ProFile l Contact us l Map l Our Honor l Company Holiday l Promotion Printer Clearance Sale l Promotion Price List l Customer Satisfaction Survey l Minooka-community1 l Minooka-community2 l atlas1 l atlas2 l CellFax plus Fixed Wireless Terminal l ATB420 and ATB421 Integrated Keyboard With Serial Interface l ATB422 and ATB423 Integrated Keyboard With USB Interface l OCR32x Series OCR Document Reader l OCR34x Series OCR and MSR Document Reader l ข้อแนะนำในการใช้งาน Fare sheet และ Carrier Rank l ระบบทราวอกซ์ l