แผนที่ .. เกี่ยวกับเรา l แผนที่เว็บไซต์
หน้าแรก
l
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
l
บริการซอฟต์แวร์
l
ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์
l
บริการฮาร์ดแวร์
l
เว็บและ อี-คอมเมิร์ช
l
อินเทอร์เน็ตและเครือข่าย
l
เกี่ยวกับเรา

Maintenance IT Service

Nippon SySits Co.,Ltd ภายใต้ชื่อ Maintenance IT Service
“ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มีบทบาทสำคัญในธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่บริษัทใดจะทำธุรกิจได้โดยไม่มี IT โดยที่ IT ไม่ใช่เพียงต้องการ "จัดซื้อ" สินค้าไอทีเข้ามาและปล่อยให้สินค้าเหล่านั้นทำงานไปเอง เนื่องจากเมื่อองค์กรมีการเจริญเติบโตขึ้นในด้านต่างๆ ปัญหาและความท้าทายที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการบริหารจัดการทางด้านไอที ซึ่งมีความซับซ้อนและยุ่งยากมากขึ้นกว่าเดิมตลอดเวลา นอกจากนั้น ยังมีความต้องการระบบไอทีสำหรับส่วนงานที่สำคัญในธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง”


บริษัท NIPPON SySits เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญทางด้าน MA Service System (ระบบบริการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไอที) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คุณภาพไว้คอยให้บริการกับลูกค้า


Maintenance IT Service บริษัท NIPPON SySits
จึงได้เริ่มจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมา ไว้สำหรับบริการลูกค้า
โดยนำเสนอบริการให้เข้ากับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
โดยมีเป้าหมายการลดต้นทุนทางไอทีเป็นปัจจัยสำคัญ
ซึ่งลูกค้าจะจ่ายเท่าที่ใช้ และใช้เท่าที่จำเป็น เมื่อท่านมีปัญหา
ทางด้านไอที โปรดติดด่อมายังเราเพื่อปัญหาของท่านจะได้รับ
การแก้ไขอย่างถูกวิธี และมีมาตรฐาน ขอให้ท่านบริหารธุรกิจ
ที่เชี่ยวชาญอย่างเต็มความสามารถ ปล่อยภาระงาน ITให้เป็นหน้าที่
ของเรา ซึ่งท่านจะได้รับประโยชน์จากเรา เช่น
 • ลดการจ้างและการฝึกอบรมกับพนักงานผู้ดูแลระบบ และพนักงานผู้ใช้เพราะพนักงานของเรามีความสามารถพอ
 • มีเวลาและเครื่องมือที่จะพัฒนาธุรกิจหลักของท่านได้มากขึ้นและเต็มที่ท่านไม่ต้องกังวลเรื่อง IT อีกต่อไป
 • มีผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาทั้งระบบ HARDWARE และ SOFEWARE อยู่ข้างตัว
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคุ้มค่าและเต็มประสิทธิภาพ
 • ธุรกิจไม่มีหยุดชะงัก จากระบบ IT ล่ม หรือคน IT ของท่านลาป่วยหรือลาออก เพราะเรามีคนให้ท่านเสมอ
ท่านสามารถเรียกใช้บริการอะไรได้บ้างทีมช่างเทคนิคที่จะเข้าไปดูแลประจำไซด์ ทุกๆเดือน หรือสัปดาห์หรือแม้กระทั่งทุกๆวัน ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างบริษัท และ ลูกค้าโดยมีการดูแลระบบให้ ดังต่อไปนี้


 • ดูแล ระบบเครือข่าย (Network Maintenance)
 • ดูแล การเชื่อมต่อและสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Network Connection)
 • ดูแล บำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ (OS Maintenance)
 • ดูแล ปริ้นเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ (Printer And Accessory Maintenance)
 • สำรอง ข้อมูล (Backup Data)
 • แก้ไข ปัญหาโปรแกรมต่างๆ (End User Support)
 • ระบบ Helpdesk ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์
“ การ Maintenance ของเรา ไม่เพียงแก้ปัญหา แต่เรายังป้องกันปัญหา ให้บริการที่รวดเร็ว ทำในสิ่งที่เรารับปากไว้กับลูกค้าเสมอ อย่างน้อยๆทุกๆเดือน แม้ไม่มีปัญหาอะไร คุณจะต้องเห็น เจ้าหน้าที่จากเรา ....... และนี่คือคำสัญญา”
สนใจติดต่อ
02-675-4555 (AUTO) ต่อ 2100

Company ProFile l Contact us l Map l Our Honor l Company Holiday l Promotion Printer Clearance Sale l Promotion Price List l Customer Satisfaction Survey l Minooka-community1 l Minooka-community2 l atlas1 l atlas2 l CellFax plus Fixed Wireless Terminal l ATB420 and ATB421 Integrated Keyboard With Serial Interface l ATB422 and ATB423 Integrated Keyboard With USB Interface l OCR32x Series OCR Document Reader l OCR34x Series OCR and MSR Document Reader l ข้อแนะนำในการใช้งาน Fare sheet และ Carrier Rank l ระบบทราวอกซ์ l