แผนที่ .. เกี่ยวกับเรา l แผนที่เว็บไซต์
หน้าแรก
l
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
l
บริการซอฟต์แวร์
l
ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์
l
บริการฮาร์ดแวร์
l
เว็บและ อี-คอมเมิร์ช
l
อินเทอร์เน็ตและเครือข่าย
l
เกี่ยวกับเรา
Easycoder PF4i
Baggage Pass Printer

Easycoder PF2i
Baggage Tag Printer

BGR130
2D BCBP BGR with Integrated MSR

BGR120S & BGR120M
Compact Boarding Gate Readers

LSR120
2-D Bar Code Imager

   JT-P100MR
ePassport Reader

OCR32x Series
OCR Document Reader

OCR34x Series
OCR and MSR Document Reader

JT-P100MR logopanasonic JT-P100MR ePassport ReaderHigh Speed reading ePassport reader
With its high-precision OCR algorithm this compact ePassport Reader is ideal for a wide range of applications Faster and simpler to operate the JT-P100MR ePassport Reader improves service and reduces strain on systems How Panasonic Approaches the MRP Reader
JT-P100MR ePassport Reader With its high-precision OCR algorithm, this compact ePassport Reader is ideal for a wide range of applications

Company ProFile l Contact us l Map l Our Honor l Company Holiday l Promotion Printer Clearance Sale l Promotion Price List l Customer Satisfaction Survey l Minooka-community1 l Minooka-community2 l atlas1 l atlas2 l CellFax plus Fixed Wireless Terminal l ATB420 and ATB421 Integrated Keyboard With Serial Interface l ATB422 and ATB423 Integrated Keyboard With USB Interface l OCR32x Series OCR Document Reader l OCR34x Series OCR and MSR Document Reader l ข้อแนะนำในการใช้งาน Fare sheet และ Carrier Rank l ระบบทราวอกซ์ l