แผนที่ .. เกี่ยวกับเรา l แผนที่เว็บไซต์
หน้าแรก
l
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
l
บริการซอฟต์แวร์
l
ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์
l
บริการฮาร์ดแวร์
l
เว็บและ อี-คอมเมิร์ช
l
อินเทอร์เน็ตและเครือข่าย
l
เกี่ยวกับเรา
การบริการของเรา

บริการอินเตอร์เน็ต

บริการบำรุงรักษา

บริการสำรองข้อมูล

บริการย้ายระบบ

Service +
      Product = Happy customer                                               9 Nippon’s Services


Hardware Service

Server - Server Room - Storage
ผู้ให้บริการ Server การเชื่อมต่อระบบต่างๆ
ระบบเก็บข้อมูล
CONSULT
บริการที่ปรึกษา ให้คำแนะนำในการเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสม และคุ้มค่า
ต่อการลงทุน

IMPLEMENT
บริการติดตั้งที่รวมถึงนำระบบพร้อมกับเซิร์ฟเวอร์ประยุกต์ใช้งาน
จริงให้เข้ากับระบบซอร์ฟแวร์ และฮาร์ดแวร์ ที่มีอยู่ในองค์กรให้สำเร็จ

TRAINING
บริการจัดการสอนการใช้งาน เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์
สูงสุดจากเงินลงทุน


Network Service

Network - Sercurity & CCTV ผู้ให้บริการระบบ Network,
ระบบความปลอดภัย และ กล้องวงจรปิด
Site Survey
บริการสำรวจสถานติดตั้ง ทดสอบอุปกรณ์ พร้อมให้
คำแนะนำในการเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับข้อจำกัดของ
สถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Network Design
บริการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือด้านการออกแบบระบบ
เครือข่าย เพื่อตอบสนองการใช้งานทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต


Internet Service

High stability
Internet service provider
ผู้ให้บริการ Internet พร้อมการบำรุงรักษา
สำหรับลูกค้าที่มีความต้องการอินเตอร์เน็ตที่มีความเสถียร
รวดเร็ว เพื่อโซลูชั่นที่เหมาะสมตอบสนองการใช้งานโดยไม่มีคำว่าสะดุด

Provide fast, reliable, stable internet
service include site survey, network design,
installation and troubleshooting.

Service

Services concern
Computer Hardware reseller
ตัวแทนจำหน่ายที่คำนึงถึงการบริการเป็นหลักProduct Request
บริการพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการมองหาสินค้าเฉพาะทั้งที่มีขายอยู่ในตลาดปัจจุบันหรืออดีตหรือรวม ทั้งสินค้าที่ต้องการการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดสินค้า ในอนาคต ทั้งนี้เป็นบริการที่สามารถระบุให้พัฒนาเพื่อลูกค้า รายนั้นรายเดียวก็ได้

DEMO
บริการที่ให้กับลูกค้าที่ต้องการทดสอบสินค้า ในกรณี ที่มีการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมของระบบที่ผิด จากปกติวิสัย หรือต้องการทดสอบความสามารถของ สินค้าในการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นในระบบ โดยได้ จัดสภาพแวดล้อมเสมืือนจริงที่จะทดสอบ พร้อมทีมงาน ให้คำปรึกษาการใช้งาน เพื่อทำผลทดลองร่วมกัน

COMPILED and COMPARISON
บริการที่จะช่วยให้ท่านประหยัดเวลาในการตัดสินใจ โดยช่วยเทียบคุณสมบัติสินค้ากับความต้องการของ ลูกค้าและบริการเปรียบเทียบตารางคุณสมบัติของ สินค้าภายใต้ตราสินค้าต่างๆ เพื่อเป็นตัวช่วย ในการพิจารณาของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Web Design

Web Design - Web Programming
จัดตั้ง สร้างและพัฒนา Website, Email


Web Hosting

Host Email and Web - Domain Reg.
จดโดเมน บริการอิีเมล และ เว๊ปไซด์

Presentation

Kiosk - Product VDO / Animation / Presentation
สร้างวีดีโอสื่อประชาสัมพันธ์ ภาพเคลื่อนไหว และสื่อการเรียนการสอนMaintenance Service

   แก้ปัญหาถึงที่      ให้คำปรึกษา
มีสินค้าเปลี่ยน
ทดแทน
ให้การช่วยเหลือ
ฉุกเฉิน

Hardware / Software Maintenance
บริการบำรุงรักษารายเดือน รายปี


นิปปอน ไซซิทส์ คือผู้ให้บริการให้คำปรึกษาปัญหาคอมพิวเตอร์ ,แนะนำ ,จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,จัดหาอุปกรณ์IT,ออกแบบ ,ติดตั้ง ,รับดูแลรักษา รับให้คำปรึกษาปัญหาคอมพิวเตอร์ ,แนะนำ ,จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,จัดหาอุปกรณ์IT,ออกแบบ ,ติดตั้ง ,รับดูแลรักษา นำเสนอบริการที่ครบวงจร ให้คำปรึกษา แนะนำ จัดหา ออกแบบ ติดตั้ง และดูแลรักษา

Company ProFile l Contact us l Map l Our Honor l Company Holiday l Promotion Printer Clearance Sale l Promotion Price List l Customer Satisfaction Survey l Minooka-community1 l Minooka-community2 l atlas1 l atlas2 l CellFax plus Fixed Wireless Terminal l ATB420 and ATB421 Integrated Keyboard With Serial Interface l ATB422 and ATB423 Integrated Keyboard With USB Interface l OCR32x Series OCR Document Reader l OCR34x Series OCR and MSR Document Reader l ข้อแนะนำในการใช้งาน Fare sheet และ Carrier Rank l ระบบทราวอกซ์ l