แผนที่ .. เกี่ยวกับเรา l แผนที่เว็บไซต์
หน้าแรก
l
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
l
บริการซอฟต์แวร์
l
ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์
l
บริการฮาร์ดแวร์
l
เว็บและ อี-คอมเมิร์ช
l
อินเทอร์เน็ตและเครือข่าย
l
เกี่ยวกับเรา
การบริการของเรา

บริการอินเตอร์เน็ต

บริการบำรุงรักษา

บริการสำรองข้อมูล

   บริการย้ายระบบ
บริการย้ายระบบ

เป็นบริการเสริมในการที่มีส่วนช่วยในส่วนของ ปรับย้าย หรือ การ Migration Data ทั้งข้อมูล Site และ Email เพื่อให้ท่านง่ายต่อการ Scale up หรือปรับเปลี่ยน Hardware ที่ใช้ในการทำงานของระบบ หรือมีการปรับเปลี่ยน Control Panel Software ต่างๆ รวมถึงบริการติดตั้งและ Configuration Control panel Software หรือติดตั้ง Application เสริมต่างๆ เช่น Firewall, MRTG

Service Include

  • Backup Full Data on Storage
  • Reinstallation Operating Software ( Linux , Windows 2003 )
  • Install Hosting Software ( Ensim , Plesk , Cpanel , Helm , Directadmin )
  • Configuration , Security Server
  • Migration Data to New server

* ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับจำนวน Site หรือข้อมูลที่อยู่บน Server
นิปปอน ไซซิทส์ คือผู้ให้บริการให้คำปรึกษาปัญหาคอมพิวเตอร์ ,แนะนำ ,จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,จัดหาอุปกรณ์IT,ออกแบบ ,ติดตั้ง ,รับดูแลรักษา รับให้คำปรึกษาปัญหาคอมพิวเตอร์ ,แนะนำ ,จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,จัดหาอุปกรณ์IT,ออกแบบ ,ติดตั้ง ,รับดูแลรักษา นำเสนอบริการที่ครบวงจร ให้คำปรึกษา แนะนำ จัดหา ออกแบบ ติดตั้ง และดูแลรักษา

Company ProFile l Contact us l Map l Our Honor l Company Holiday l Promotion Printer Clearance Sale l Promotion Price List l Customer Satisfaction Survey l Minooka-community1 l Minooka-community2 l atlas1 l atlas2 l CellFax plus Fixed Wireless Terminal l ATB420 and ATB421 Integrated Keyboard With Serial Interface l ATB422 and ATB423 Integrated Keyboard With USB Interface l OCR32x Series OCR Document Reader l OCR34x Series OCR and MSR Document Reader l ข้อแนะนำในการใช้งาน Fare sheet และ Carrier Rank l ระบบทราวอกซ์ l