แผนที่ .. เกี่ยวกับเรา l แผนที่เว็บไซต์
หน้าแรก
l
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
l
บริการซอฟต์แวร์
l
ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์
l
บริการฮาร์ดแวร์
l
เว็บและ อี-คอมเมิร์ช
l
อินเทอร์เน็ตและเครือข่าย
l
เกี่ยวกับเรา

บริการอินเตอร์เน็ต

บริการเชื่อมต่อสาขา

ระบช่วยจัดการ ICT
และสํานักงานการตลาด

ประชุมทางไกลผ่านภาพ
และเสียง

กล้องวงจรปิดออนไลน์บริการออกแบบติดตั้ง
ระบบเน็ตเวิร์ค

Nippon SySits assists in the creation of enterprise - wide local and wide area networks within large campus sites and between geographically dispersed office locations. Our networking solutions focus on a complete ‘end to end’ approach and can include all elements of the physical network infrastructure, the operating systems in use and the applications running across the new infrastructure.

When it comes to developing or maintaining a network infrastructure, there is no other company that is more equipped than Nippon SySits.LAN/WAN/Wireless Integration

        System integration requires considerable planning. Nippon SySits takes all factors into consideration prior to, and during development of a LAN/WAN/Wireless integration solution. To assist in the planning and implementation of an integration project, Nippon SySits offers full service project management, complete with scheduling, budget and status reports. Our technical staff will examine customers' needs including hardware and software standards, system security and compatibility with existing or all new installations.

Upgrade of Current System

        Customers who have a current LAN or WAN, Nippon SySits can call on Nippon SySits’ consulting services for advice on the latest technology and how this can provide a better service. Issues such as speed, capacity and scability of the present systems will be addressed. Nippon SySits consultants will provide customers with a written list of recommendations together with cost estimates for enhancements of existing systems.System Compatibility Confirmation

        Nippon SySits continually tests different LAN and WAN configurations for compatibility to ensure we are providing the proper solution. Prior to installation of new network equipment at a customer location, the proposed equipment is checked for compatibility with existing systems. Customers are not expected to accept equipment that will not mesh with their present systems.

       Nippon SySits
นิปปอน ไซซิทส์ คือผู้ให้บริการอินเตอร์เนตและบิสซิเนท โซลูชั่นครบวงจร ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย, ออกแบบระบบ, ติดตั้งระบบ, ติตตั้งเครือข่าย, LAN, WAN, Wireless, Indoor Wireless LAN, Hi-Speed Internet, รับออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้ง LAN, Wireless LAN และ Internet ความเร็วสูง สำหรับผู้ใช้งานตามบ้าน, สำนักงาน (Office) ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง, SME, โรงงาน, Enterprise

Company ProFile l Contact us l Map l Our Honor l Company Holiday l Promotion Printer Clearance Sale l Promotion Price List l Customer Satisfaction Survey l Minooka-community1 l Minooka-community2 l atlas1 l atlas2 l CellFax plus Fixed Wireless Terminal l ATB420 and ATB421 Integrated Keyboard With Serial Interface l ATB422 and ATB423 Integrated Keyboard With USB Interface l OCR32x Series OCR Document Reader l OCR34x Series OCR and MSR Document Reader l ข้อแนะนำในการใช้งาน Fare sheet และ Carrier Rank l ระบบทราวอกซ์ l