แผนที่ .. เกี่ยวกับเรา l แผนที่เว็บไซต์
หน้าแรก
l
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
l
บริการซอฟต์แวร์
l
ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์
l
บริการฮาร์ดแวร์
l
เว็บและ อี-คอมเมิร์ช
l
อินเทอร์เน็ตและเครือข่าย
l
เกี่ยวกับเรา
แนะนำ Kerio Mail Serverl

Kerio Case study & Mac

ระบบการจัดการ รับ-ส่งอีเมล์ KerioMailServer 6

กรณีศึกษา โรงเรียนนานาชาติ Prem Tinsulanonda

   Why Choose Kerio MailServer Over Microsoft Exchange?

ตัวอย่างลูกค้า Kerio (Site Reference)

ข่าวประชาสัมพันธ์

Spam Mail สร้างปัญหาให้ลูกค้าคุณอย่างไร?

Minooka-community1

Minooka-community2

atlas1

atlas2Why Choose
Kerio MailServer Over
Microsoft Exchange?
Better cross-platform collaboration
• Easier to share folders than Exchange.
• Integrated CalDAV server for cross-platform calendaring with Apple iCal.
• Full-feature support for Safari and Firefox.


Less administration hassle
• Install Kerio MailServer in minutes.
• Less complicated administration with easy to fi nd and highly intuitive settings.
• Greater stability and better uptime.
• Lower IT requirements. Just set it and forget it.
More cost-effective
• Get fi ve products in one: collaboration server, mobile email, email security, email compliance, and server backup.
• Install Kerio MailServer on a workstation and save on the operating system cost.
• Active Directory not required.
• Lower total cost of ownership.
• Scale as storage and user count grows.
One version for all sizes.
* Features may vary based on the smartphone OS and model.© 2008 Kerio Technologies, Inc. All rights reserved. The names of actual companies and products mentioned herein may be trademarked by their respective owners.
Published 10/2008More Than
Just a Mail Server


Get Five in One
Cross-platform collaboration
Wireless mobile synchronization
Robust email security
Email archiving
Automated backup


Reviews

“Excellent. Kerio MailServer is the only vendor to offer a complete cross-platform solution, supporting multiple protocols, working with CalDAV and iPhone.” Norbert Graf Linux Magazin

“Kerio MailServer offers advanced anti-spam and anti-virus features, comprehensive connectivity, and strong mobile email support.” Jurgen Heyer Internet Magazin

“Kerio MailServer was easier to use, less expensive, and provided more functionality than other products and provided the integration with Active Directory. Akis Fotakelis Windows IT Pro

Awards

PC PRO BEST
Macworld


Kerio Exchange
Migration Tool


Copy data over with easy-to-use wizard:
• User accounts
• Distribution lists
• Folders and subfolders
• Folder rights
• Calendars
• Contacts
• Notes
• Tasks
• Public folders


Migrate from:
• Exchange 5.5 (SP4)
• Exchange 2000 (SP3)
• Exchange 2003 (SP2)
• Exchange 2007 (SP1)


Thousands of schools, businesses, government agencies, and non-profit organizations from 138 countries have switched from Microsoft Exchange to Kerio MailServer.

About Kerio

Innovating in Internet security since 1997, Kerio Technologies, Inc. provides Internet messaging and firewall software for smallto- medium sized organizations worldwide.

Kerio is headquartered in San Jose, California, and has offices in New York, Great Britain, Germany, Czech Republic and Russia. Kerio is a member of CalConnect, a premier member of the Apple Developer Connection and a Microsoft Gold Partner.

Certifications

Windown Vista Mac universal
redhat
นิปปอน ไซซิทส์ คือผู้แทนจำหน่ายสินค้า อุปกรณ์ IT ครบวงจร ภายใต้ ตราสินค้าชั้นนำ อุปกรณ์สำนักงาน,Card Scan, Finger Scan, Kerio firewall, Kerio MailServer, Barcode ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ สำหรับใช้ในสำนักงาน โรงงาน เพื่อความสะดวกในการจัดการข้อมูล

Company ProFile l Contact us l Map l Our Honor l Company Holiday l Promotion Printer Clearance Sale l Promotion Price List l Customer Satisfaction Survey l Minooka-community1 l Minooka-community2 l atlas1 l atlas2 l CellFax plus Fixed Wireless Terminal l ATB420 and ATB421 Integrated Keyboard With Serial Interface l ATB422 and ATB423 Integrated Keyboard With USB Interface l OCR32x Series OCR Document Reader l OCR34x Series OCR and MSR Document Reader l ข้อแนะนำในการใช้งาน Fare sheet และ Carrier Rank l ระบบทราวอกซ์ l