แผนที่ .. เกี่ยวกับเรา l แผนที่เว็บไซต์
หน้าแรก
l
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
l
บริการซอฟต์แวร์
l
ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์
l
บริการฮาร์ดแวร์
l
เว็บและ อี-คอมเมิร์ช
l
อินเทอร์เน็ตและเครือข่าย
l
เกี่ยวกับเรา
แนะนำ Kerio Mail Serverl

Kerio Case study & Mac

ระบบการจัดการ รับ-ส่งอีเมล์ KerioMailServer 6

กรณีศึกษา โรงเรียนนานาชาติ Prem Tinsulanonda

Why Choose Kerio MailServer Over Microsoft Exchange?

ตัวอย่างลูกค้า Kerio (Site Reference)

ข่าวประชาสัมพันธ์

   Spam Mail สร้างปัญหาให้ลูกค้าคุณอย่างไร?

Minooka-community1

Minooka-community2

atlas1

atlas2

Spam Mail : How do you create problems for customers?

Try to assume your Mailbox is mobile. The advantage with SMS email every hour if you must. Startled to receive sales or instructed to use that you do not want. Even when meeting important is the message. These are not stop toward you. How to waste time and read messages. Waste to be edgy. And spend time deleting spam messages. Before the unit needs to fit in phone. Would not be any fun.

For enterprises registered their Domain, which is like having a spare Epe is a source of Spam. Mail or can be sent to you. Without the right to avoid. That means the cost of using email increased simultaneously. With the loss of resources with which to dump waste at your home page. Plus, the Mailbox owner must pay the. The number of messages received. If you need additional time and resources and its capital. Download Spam would not. What is acceptable.

Especially those. Open email with special methods, such as e-business open walk. The mobile system. Or use. Internet via the GPRS charges by number and effective Bandwidth use or pay for spam.

Has cost many, both from increasing the size of memory required for storing sufficient to use email. Spam interfere with the loss of Internet Bandwidth to the spam tools for the value of time administrator. Systems and employees using email. Time to leave the management of Spam Mail This is what you have lost.

E-mail which is called the "Spam Mail"
1.

Sender email not coming or no importance to. Your business or organization.

2.

Unknown source or sources that are wrong. Law.

3.

Difficult to identify or track their reference sender. This indicates that the sender is not trusted.

4.

Not sent from one person to another person. One but spread to many recipients.

5.

Urged them to meet with the immediate. Point that has attracted more than actual text.

6.

Content industry against immorality. Organization or a professional.

7.

A model or set of disorders including. Trying to break the techniques in automatic detection.

Kerio MailServer managed.
1.

Who send spam to you is a fixed can be ignored. Not receive email sent from them.

2.

Easier with the rejection email from people who hit the account. To take the public unless the email sender.

3.

Check the source block email stateless. Impersonating or email access to your Mailbox.

4.

Check the name (Domain Name) and address. (IP Address) who send junk mail to prevent your access.

5.

Check the contents of the email form in every part then. Recommended value is spam.

6.

Comparison with the criteria you set out that "score. How to be called spam "

7.

Development continued to pace strategy. Create e-mail spam filter for the best.

นิปปอน ไซซิทส์ คือผู้แทนจำหน่ายสินค้า อุปกรณ์ IT ครบวงจร ภายใต้ ตราสินค้าชั้นนำ อุปกรณ์สำนักงาน,Card Scan, Finger Scan, Kerio firewall, Kerio MailServer, Barcode ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ สำหรับใช้ในสำนักงาน โรงงาน เพื่อความสะดวกในการจัดการข้อมูล

Company ProFile l Contact us l Map l Our Honor l Company Holiday l Promotion Printer Clearance Sale l Promotion Price List l Customer Satisfaction Survey l Minooka-community1 l Minooka-community2 l atlas1 l atlas2 l CellFax plus Fixed Wireless Terminal l ATB420 and ATB421 Integrated Keyboard With Serial Interface l ATB422 and ATB423 Integrated Keyboard With USB Interface l OCR32x Series OCR Document Reader l OCR34x Series OCR and MSR Document Reader l ข้อแนะนำในการใช้งาน Fare sheet และ Carrier Rank l ระบบทราวอกซ์ l