แผนที่ .. เกี่ยวกับเรา l แผนที่เว็บไซต์
หน้าแรก
l
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
l
บริการซอฟต์แวร์
l
ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์
l
บริการฮาร์ดแวร์
l
เว็บและ อี-คอมเมิร์ช
l
อินเทอร์เน็ตและเครือข่าย
l
เกี่ยวกับเรา
แนะนำ Kerio Mail Serverl

Kerio Case study & Mac

ระบบการจัดการ รับ-ส่งอีเมล์ KerioMailServer 6

กรณีศึกษา โรงเรียนนานาชาติ Prem Tinsulanonda

Why Choose Kerio MailServer Over Microsoft Exchange?

ตัวอย่างลูกค้า Kerio (Site Reference)

   ข่าวประชาสัมพันธ์

Spam Mail สร้างปัญหาให้ลูกค้าคุณอย่างไร?

Minooka-community1

Minooka-community2

atlas1

atlas2

News : Kerio MailServer


Kerio MailServer

With the intention to promote the opportunity to sell all of its partner sites Nippon Sim States are limited production. Articles and press releases to the media release. To the Company's products. Is known thereby. Company sick opportunity to blossom. Want its products to all partners, You and the information is of some help to all partners. You understand the company's products. Which will benefit the sick need more products in the company is posting. And this release is to include information on the amount fed up with products to estimate a partner and hope you are all worldwide especially that. Articles and News Director will benefit all trading partners are not much less.

Concluded spam worry with Kerio MailServer.

Nippon Sysit Company Limited Website Sponsors States - for whom "E-Mail" is the largest blood vessel in the operation business. Whether it is business Import-. Export business process outsourcing is necessary to contact with foreign companies in regular or associated activities Tu email each other all. Means depending on the progress of the organization. Would be no fun at all times be open Mailbox management hassle. Spam Source Division in several editions a day.





Even if the e-mail them. Not just using ADSL or Lease Line. It is open through regular mail, such as the Special Connection. Open mail over GPRS mobile. Or via e-mail check. Wi-Fi Hotspot, which is connected to the "slow and expensive" the need to.

Moore lost time and lost both of rapidly changing Bandwidth Spam there. Means the cost of not less that number should not be lost. And may cause the loss. Health time to see Bill Billing service time.



Once the mail arrived ทํ Kerio MailServer will check the database and information deepen the tab, such as public Blacklist. Spamcop.net If incoming mail is listed in the Blacklist at any Kerio MailServer is ready to handle email. Such as we want now. And not base any Moody million check from the public only Blacklist. But users can also set out. Blacklist own Custom Rules to any email that you will receive. Or to reject any.



Kerio MailServer subtlety of infrastructure for managing e-waste. Not just out of this because to Kerio MailServer. Check Caller ID or Sender Policy Framwork (SPF) a review of Email sources that document that. A valid e-mail from a domain that is not really based on Spam Mail domain sending itself to others. Important when walk-mail. The measure to protect all Kerio MailServer will be made to read e No. With pleasure. Algorithm to score sections of the characteristics of spam email should be. Was used to compared with the cost. Spam has proven that users are prescribed. If the higher rate. Will send that email. To manage users as set out immediately. The management of spam. Can cause both sending f music. Tab back to the sender. Moving mail to folders to the modules. Or delete the email immediately left. Needs of users.



Pearson referred the attractiveness of the Mailbox you will feel relaxed from the pestering of the spam. And email at ku ้ New value. Save time by saving Bandwidth will never miss important e-business refers to the kudos. Your company.



If your partner any more information. To try to Kerio MailServer for "Free 30 Days. Demo "at staff development, customer care you. Without additional cost whatsoever. Or you can contact. Details at site of Nippon You Cisco Systems limited number 0-2675-4555 (auto) Fax. 0-2675-4900. If you have suggestions or additional questions. You can send it to. sales@ns.co.th.

นิปปอน ไซซิทส์ คือผู้แทนจำหน่ายสินค้า อุปกรณ์ IT ครบวงจร ภายใต้ ตราสินค้าชั้นนำ อุปกรณ์สำนักงาน,Card Scan, Finger Scan, Kerio firewall, Kerio MailServer, Barcode ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ สำหรับใช้ในสำนักงาน โรงงาน เพื่อความสะดวกในการจัดการข้อมูล

Company ProFile l Contact us l Map l Our Honor l Company Holiday l Promotion Printer Clearance Sale l Promotion Price List l Customer Satisfaction Survey l Minooka-community1 l Minooka-community2 l atlas1 l atlas2 l CellFax plus Fixed Wireless Terminal l ATB420 and ATB421 Integrated Keyboard With Serial Interface l ATB422 and ATB423 Integrated Keyboard With USB Interface l OCR32x Series OCR Document Reader l OCR34x Series OCR and MSR Document Reader l ข้อแนะนำในการใช้งาน Fare sheet และ Carrier Rank l ระบบทราวอกซ์ l